e-Exercise: beweegzorg op maat
met een smartphone app

Binnen e-Exercise worden de voordelen van face-to-face fysiotherapie en oefentherapie
gecombineerd met de voordelen van een app. De patiënt wordt hierdoor optimaal begeleid
om op een actieve manier met de klacht om te gaan.